MONTÁŽNO OPRAVÁRENSKÝ PODNIK SERVISNÁKUP,š.p. v likvidácii